INNOVEREN OM TE PRESTEREN

DE WERELD IS IN BEWEGING

De wereld is in beweging. Zelfrijdende auto's, blockchain, quantum computers, Internet of Things, big data, virtual reality, circulaire economie. Beweging die soms de wenkbrauwen doet fronzen en die soms prachtig is om te ervaren. Daarnaast is er ook op andere gebieden veel aan de hand in de wereld. Verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, 'plastic soups' en het gebrek aan traditionele energiebronnen zijn tegenwoordig niet meer van de voorpagina's van kranten of websites af te slaan. De vraag is hoe ondernemend Nederland daarmee omgaat. Keuzes rondom genoemde thema's zijn vaak strategisch - en levert dus kans op risico op - waarbij niets doen vaak geen constructieve optie is. Het op slimme en verantwoorde wijze integreren van relevante innovatie is daarom de enige optie. Maar hoe?

OMGAAN MET VERANDERINGEN

Om te kunnen blijven presteren, is persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Hoe meer persoonlijke ontwikkeling in organisaties een prominente rol speelt, hoe groter de kans is dat de organisatie zich makkelijk kan aanpassen aan de thema's die nu in de wereld een rol spelen. Ook is het belangrijk om te kijken naar samenwerking. Met bedrijven die in hetzelfde speelveld werken, met overheden (lokaal, regionaal en landelijk), met kennisinstituten. Soms is het ook wenselijk om in het buitenland te zoek naar relevante samenwerking. Ook hier de vraag: maar hoe?
Chris Slappendel

De manier om met alle ontwikkelingen van tegenwoordig om te gaan, zit in de manier waarop organisaties met mensen omgaan. Maar ook vice versa.

Chris Slappendel

BETROKKEN VERBETERAAR

In deze tijd houd ik me steeds vaker bezig met innovatie. Zo ben ik nauw betrokken bij een bedrijf dat op een revolutionaire manier achter de drijfveren en het gedrag van mensen kan komen door het meten van hersenactiviteit via frequenties. Een bedrijf dat een lange periode van R&D achter de rug heeft en nu de stappen naar commercieel succes gaat maken. Ook heb ik een warme interesse voor het inbedden van spelelementen in het bedrijfsleven: gamification, een onderwerp dat steeds vaker onder de aandacht komt omdat de jeugd ervoor zorgt dat er steeds meer gamifying in de wereld komt.

Inmiddels ben ik alweer lange tijd betrokken bij de ontwikkeling van mensen in Nederland. Ik heb ondernemers geholpen die mensen en bedrijven helpen om gezonder, gelukkiger en succesvoller te worden. Gezondheid is een bijzonder interessant vakgebied omdat steeds meer mensen in Nederland last hebben van overgewicht (of zelfs obesitas) en/of burn-out verschijnselen hebben – terwijl de aanpak van deze beide problemen nog steeds, ondanks alle aandacht, in de kinderschoenen staat. Omdat ik veel aandacht geef aan de ontwikkeling van mensen blijf ik telkens weer geboeid wat er in deze bedrijfstak gebeurt. Ook ben ik erg betrokken bij de jeugd en geef dat vorm door per jaar ieder kwartaal twee dagdelen per week les te geven op een MEAO.

Tenslotte beweeg ik mezelf graag in kringen waar ik geïnspireerd raak door nieuwe ontwikkelingen en waar ik graag meedenk over nieuwe ontwikkelingen. Bij Fuenta, een Amsterdams bureau, help ik soms mee aan het creëren van werk-, leer- en leefomgevingen waarbinnen mensen zich optimaal kunnen ontplooien en duurzame verbindingen kunnen aangaan. Als eigen concept óf voor een opdrachtgever. Daarbij gaat het om innovatie plus leiderschap. Creëren, manifesteren, implementeren. Serious business, gecombineerd met doing good. Dat houdt me scherp en zorgt ervoor dat ik op de hoogte blijf van nieuwe mogelijkheden om te ontwikkelen. Zowel mezelf als voor de bedrijven en mensen waar ik mee of voor werk.

In het kort noem ik dit alles:  innoveren om te presteren. Iets wat als een rode draad door mijn leven loopt.

Chris Slappendel

Meer weten?

Neem een kijkje in mijn wereld!

Contact

Telefoon: +31 (0)6 1195 9453
E-mail: c.slappendel@chaynz.nl
's-Herenstraat 1-a 3155 SH Maasland