BUSINESS

Waardevermeerdering. Dat is het kernwoord wat mij drijft om bij bedrijven en organisaties succesvol te zijn. Ik streef ernaar om zowel aandeelhouders (als die er zijn), management, medewerkers en klanten een boost te geven. Ik begeef me daarbij veelal in het commerciële spectrum van een bedrijf of een organisatie.

Professionele aanpak

In mijn aanpak staat professionaliteit centraal. Op basis van bestaande, zichtbare en onzichtbare behoeften bij opdrachtgevers wordt (indien nodig) een breed scala aan instrumenten ingezet om succes te bereiken. Deze behoeften staan centraal bij het bepalen van een aanpak, die driedimensionaal is: strategisch, tactisch en operationeel. Deze aanpak kan op meerdere manieren ingevuld worden, waarbij een invulling op interim-basis of op consultancy-basis vaak de meest logische oplossing is.

Bij de start van een traject worden behoeften, doelstellingen en gewenste resultaten van een opdrachtgever vastgesteld. Daarna volgt een diagnose en wordt een plan van aanpak gemaakt.

Klantmanagement en medewerkers

Kort gezegd, de samenhang tussen klanten en een bedrijf staat centraal in de aanpak om een organisatie commercieel effectief te krijgen. Bij het stellen van een diagnose wordt gewerkt met een customer management aanpak, gekoppeld aan een medewerker-aanpak. Ik kijk dus hoe een bedrijf het op  bepaalde onderdelen doet, bezien vanuit het perspectief van (potentiële) klanten en vanuit medewerkers (inclusief het management).

Verandering

Na het stellen van een diagnose komt een plan van aanpak, waarbij medewerkers centraal staan. Vanuit veranderperspectief kan een verandering alleen maar succesvol zijn als de mensen die het bedrijf dragen zelf ook veranderen. Lukt dat niet, dan is iedere investering zinloos. Daarom staan mensen centraal.

Keys to success

Bij het daadwerkelijk veranderen zijn er twee kanten die belangrijk zijn. Binnen een organisatie heb je vaak een harde en een zachte kant. De harde kant is vaak wel goed ingevuld: processen, procedures, context, rollen, targets en noem maar op.

De zachte kant (ook wel: de onderstroom) is echter net zo belangrijk. Wat is de houding van medewerkers? Wat is hun gevoel? Zit er weerstand en waar komt dat door?  Welke onderlinge relaties zijn er? Wat is onzichtbaar, ontastbaar maar wel belangrijk? Wordt er 'ja' gezegd en 'nee' gedaan?

Voor duurzame organisatieontwikkeling horen 'hard' en 'zacht' goed in balans te zijn. Helaas. Vaak is dat echter niet zo, waardoor de aanpak vaak gericht is om een betere balans te verkrijgen. Bezieling, passie en inspiratie vormen de basis voor inzet en duurzame verandering.

Instrumenten

In de diverse stadia van een traject worden diverse instrumenten ingezet. Soms worden instrumenten ingezet die nieuw zijn voor een organisatie, soms worden instrumenten ingezet die een organisatie al kent. Deze instrumenten worden met name ingezet om inzicht, betekenis en gemeenschappelijke taal aan een ontwikkelproces (of een verandering) te geven. Het is belangrijk om te weten waar je naartoe wilt, maar daarbij is het minstens even belangrijk om te weten waar je staat:

° Customer Management Analyse - hoe worden data van klanten in een bedrijf verwerkt en ingezet (incl. AVG-toets)

° Customer Crash Test - hoeveel leads en klanten verliest een bedrijf zonder dat daartoe aanleiding is?

° Management Drijfveren - wat motiveert de leiding van het bedrijf? Wat zijn kernwaarden?

° 360 Graden Feedback - wat vindt iedereen nou eigenlijk van elkaar?

 

Instrumenten

Deze instrumenten worden ingezet om inzicht te krijgen. Daar waar verschillende ziens- en handelswijzen zijn, helpen inzichten om elkaar beter te begrijpen. Inzichten verrijken in plaats van te beoordelen en te beconcurreren. Door elkaars verschillen te benutten, vindt duurzame verandering, diversiteit en groei plaats. En daarmee wordt de basis voor nieuw succes gelegd.