Waardevermeerdering. Dat is het kernwoord wat mij drijft om bij bedrijven en organisaties succesvol te zijn. Ik streef ernaar om zowel aandeelhouders (als die er zijn), management, medewerkers en klanten een boost te geven. Ik begeef me daarbij veelal in het commerciƫle spectrum van een bedrijf of een organisatie. Dat ziet er als volgt uit:

 

 

 

Professionele aanpak

In mijn aanpak staat professionaliteit centraal. Op basis van de bestaande, zichtbare en onzichtbare behoefte bij opdrachtgevers wordt een breed scala aan instrumenten ingezet om succes te bereiken. Deze behoefte staat centraal bij het bepalen van een aanpak, die driedimensionaal is: strategisch, tactisch en operationeel. Deze aanpak kan op meerdere manieren ingevuld worden, waarbij een invulling op interim-basis of op consultancybasis vaak logisch is.

Bij de start van een traject worden de behoefte, de doelstellingen en gewenste resultaten van u als opdrachtgever bepaald. Daarna volgt een diagnose en wordt een plan van aanpak gemaakt.

Klantmanagement en medewerkers

Kort gezegd, de samenhang tussen klanten en uw bedrijf staat centraal in de aanpak om uw organisatie commercieel effectief te krijgen. Bij het stellen van de diagnose wordt gewerkt met een customer management aanpak, gekoppeld aan een medewerker aanpak. Ik kijk dus hoe uw bedrijf het in al bepaalde facetten doet, bezien vanuit het perspectief van uw (potentiƫle) klanten en vanuit uw medewerkers (inclusief het management).

Verandering

Na het stellen van de diagnose komt een plan van aanpak, waarbij uw medewerkers centraal staan. Vanuit veranderperspectief kan een verandering alleen maar succesvol zijn als de mensen die het bedrijf dragen zelf ook veranderen. Lukt dat niet, dan is iedere investering zinloos. Daarom staan mensen centraal.

Keys to successBij het daadwerkelijk veranderen zijn er twee kanten die ik belangrijk vind. Binnen een organisatie heb je vaak een harde en een zachte kant. De harde kant is vaak wel goed ingevuld: processen, procedures, context, rollen, targets en noem maar op. De zachte kant (ook wel: de onderstroom) is echter net zo belangrijk. Wat is de houding van medewerkers? Wat is hun gevoel? Zit er weerstand en waar komt dat door?  Welke onderlinge relaties zijn er? Wat is onzichtbaar, ontastbaar maar wel belangrijk? Wordt er 'ja' gezegd en 'nee' gedaan? Voor duurzame organisatieontwikkeling horen 'hard' en 'zacht' goed in balans te zijn. Helaas, vaak is dat echter niet zo, waardoor de aanpak vaak gericht is om een betere balans te verkrijgen. Bezieling, passie en inspiratie vormen de basis voor inzet en duurzame verandering.

Instrumenten

In de diverse stadia van een traject worden diverse instrumenten ingezet. Soms worden instrumenten ingezet die nieuw zijn voor een organisatie, soms worden instrumenten ingezet die een organisatie al kent. De instrumenten worden met name ingezet om inzicht, betekenis en gemeenschappelijke taal aan het ontwikkelproces te geven. InstrumentenHet is belangrijk om te weten waar je naartoe wilt, maar daarbij is het minstens even belangrijk om te weten waar je staat.

  • Customer Management Analyse
  • Customer Crash Test
  • Management Drijfveren
  • 360 Graden Feedback

Deze instrumenten worden ingezet om inzicht te krijgen. Daar waar verschillende ziens- en handelswijzen zijn, helpen inzichten om elkaar beter te begrijpen. Inzichten verrijken in plaats van te beoordelen en te beconcurreren. Door elkaars verschillen te benutten, vindt duurzame verandering, diversiteit en groei plaats. En daarmee wordt de basis voor nieuw succes gelegd.