REDDEN VAN DE AARDE DOOR GLOBAL GOALS

Het gaat niet goed met de aarde. In de periode na de oprichting van de Verenigde Naties (in 1945) is er veel verbeterd. Steeds minder mensen zijn ziek, leven in armoede of gaan te snel dood. In dat opzicht heeft de VN puik werk geleverd. Waar de VN ook voor heeft gezorgd, is dat het aantal inwoners van deze aarde in zo'n 70 jaar is verviervoudigd, van 1,65 miljard in 1945 tot meer dan 7 miljard anno nu. Dat heeft consequenties gehad. En enorme gevolgen voor de toekomst.

Nadat wetenschappers in de vorige eeuw al aan de bel trokken, kwam langzaam maar zeker de VN ook in actie. Het duurde eigenlijk te lang alvorens de VN alle signalen over de toestand van de wereld echt serieus nam. In 2000, toen al duidelijk was dat de aarde in snel tempo achteruit ging, was de VN nog niet zo ver. Ze kwamen destijds met de Millennium Development Goals (MDG's), die vooral gericht waren op het verbeteren van de leefsituatie van mensen. Het duurde tot 2015 voordat de VN met nieuwe doelstellingen kwam, die de Sutainable Development Goals (SDG's) werden genoemd.

VAN MILLENNIUM GOALS NAAR GLOBAL GOALS

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkel Doelen, bestaan uit 17 doelen. Deze 17 doelen kennen zo'n 170 targets die onze planeet weer een beetje leefbaar moeten maken. De doelen moeten niet alleen een eind maken aan armoede, ongelijkheid en ziekte maar ook aan klimaatverandering en biodiversiteit.

 

Als je hier of op bovenstaand plaatje klikt, kom je op een Nederlandse website maar veel meer informatie te vinden is over de 'Global Goals'.