HET MAGAZINE i-Mag

In 2015 heb ik i-Mag op  de markt gebracht, in een oplage van 1500 stuks. Het doel om dit magazine te maken was destijds om mijn ideeën ten aanzien van merkrechten van dieren op papier te zetten en in een leesbaar document te krijgen.

Nadat ik ermee startte, ging het me meer en meer tegenstaan om een magazine te produceren dat gemaakt zou zijn van materiaal dat afkomstig zou zijn van bedreigde habitat van wilde dieren. In landen als Brazilië, Indonesië en Maleisië worden grote hoeveelheden tropisch regenwoud gekapt voor het maken van pulp en papier, iets dat ten koste gaat van de leefomgeving van wildlife (overigens (in het verleden) gefinancierd met geld dat afkomstig is van Nederlandse beleggers).

Destijds was i-Mag het meest duurzame magazine in Nederland. De inhoud werd gevormd door bijdragen van o.a. Unicef, MVO Nederland (Frans Tilstra), Mongabay (Rhett Butler), Harm Edens en Gerben Jan Gerbrandy (D66, lid Europees Parlement).

MAGAZINE

Bij toeval kwam ik in aanraking met Stone Paper, een materiaal dat papier vervangt. Niet alleen worden met dit steenpaper geen grote hoeveelheden regenwoud gekapt, het is bovendien qua CO2-uitstoot (een belangrijke oorzaak van klimaatverandering) vele malen beter dan het gebruik van papier. KIWA, een onafhankelijk kwaliteitsinstituut, heeft het volgende berekend:

 • Uitstoot productie Stone Paper 474 kg CO2 per ton vs uitstoot productie pulppapier 1.431 kg CO2 per ton.
 • Grondstoffen en hun impact op de omgeving:
  • Stone Paper: Calciumcarbonaat (80%), afkomstig als afvalmateriaal uit steengroeven, volledig recyclebaar, recyclepercentage 58%. 
  • Gerecycled HDPE (20%), volledig recyclebaar, recyclepercentage 27%.
  • Pulppapier: houtpulp wordt geproduceerd uit hout, hiervoor zijn 18 bomen nodig, houtpulp is maximaal 7 keer te recyclen, recyclepercentage 69%, 92% van bossen voor pulpproductie heeft certificatie voor duurzaam bosbeheer.

Vergelijking: Stone Paper wordt volledig uit afvalmateriaal en gerecycled materiaal geproduceerd en heeft daardoor een zeer beperkte impact op de omgeving, dit terwijl er voor 1.000 kg pulppapier tot maximaal 18 bomen moeten worden omgehakt, die slechts na een lange groeitijd (tientallen jaren) weer vervangen worden. Pulppapier heeft een hoger recycle-percentage dan Stone Paper, maar kan maximaal 7 keer hergebruikt worden.

MAGAZINE

 • Waterconsumptie tijdens productie:
  • Stone Paper: het productieproces is vrij van waterconsumptie: 0 liter water per 1.000 kg.
  • Pulppapier: bij de productie van 1.000 kg wordt 35.000 liter water gebruikt.

Vergelijking: Door 1.000 kg Stone Paper te verkiezen over 1.000 kg pulppapier wordt de consumptie van 2.770 liter water voorkomen. Dit staat gelijk aan de drinkwaterconsumptie (koffie, thee, glas water, etc.) van een gemiddeld persoon over een periode van ruim 50 maanden.

 • Afval tijdens het productieproces dat niet opnieuw kan worden gebruikt:
  • Stone Paper: geen afval tijdens het productieproces: 0 kg afval per 1.000 kg.
  • Pulppapier: vrijwel geen afval tijdens het productieproces: 15 kg afval per 1.000 kg.

Vergelijking: Beide papiersoorten hebben een zeer laag afvalpercentage. Stone Paper presteert op dit gebied net iets beter dan pulppapier.

Bron: http://stone-paper.nl/vergelijking

MAGAZINE