SCHOONSTE T-SHIRTS TER WERELD

Ofschoon het achterliggende doel van het op de markt brengen van de T-shirts van Icons of Nature het redden van wildlife was, bleek dat na de analyse van de T-shirt markt dat er nog een ander doel te behalen was. De ontwikkelingen die er ten aanzien van de ontwikkeling van de aarde zijn, zorgen er namelijk voor dat steeds meer mensen op zoek gaan naar producten en diensten die schoner en duurzamer zijn dan het huidige arsenaal aan oplossingen, dat een negatieve impact heeft op onze aarde.

Wat zou mooier zijn geweest dan een product te vermarkten dat goed voor de aarde, goed voor mensen en goed voor dieren zou zijn? En bovendien nog eens door honderden miljoenen mensen op aarde gebruikt zou worden?

ACHTERGRONDEN T-SHIRTS

De volgende constateringen lagen ten grondslag aan ons streven om de schoonste T-shirts ter wereld op de markt te brengen:

 • Mode is de op één-na smerigste industrie ter wereld - na olie.
 • > 98% van alle katoen is niet-biologisch geteeld met als resultaat: ernstige vervuiling van de atmosfeer en grondwater door rest-chemicaliën.
 • Per kg katoen wordt 6.000-22.000 liter water gebruikt, wat overeenkomt met zo’n 3-4 T-shirts. Alleen in Nederland worden jaarlijks zo’n 40-50 miljoen T-shirts verkocht, wat gelijk staat met zo’n 240-1100 miljard liter water.
 • Bij het verven van 1 kg katoen wordt zo’n 100 liter water gebruikt, dat in de meeste gevallen na het verfproces wordt gedumpt in rivieren, met alle verf er ‘gewoon’ in.
 • Per jaar verdwijnt 124 miljoen kg textiel in de verbrandingsoven, slechts 70 miljoen kg wordt ingezameld. Niets daarvan wordt gebruikt voor de productie van nieuwe kleren.
 • Van de 168 miljoen kinderen die onder de noemer kinderarbeid (VN) vallen, werkt een groot gedeelte in de textielindustrie, vaak in gevaarlijke situaties.
 • 16% van alle insecticiden (insecten-verdelgers) en 7% van alle herbiciden (onkruidverdelgers) wordt gebruikt bij de katoenbouw.
 • De CO2-uitstoot tijdens de levensduur van een T-shirt gebeurt voor de helft bij mensen thuis (wassen, drogen, strijken) en voor de andere helft in het productie-proces (incl. vervoer en verkoop). Per T-shirt wordt in totaal bijna 2,5 kg CO2 uitgestoten. In Nederland alleen al is dat 100-125 miljoen, de uitstoot van meer dan 30.000 huishoudens. Nagenoeg niets hiervan wordt door wie dan ook gecompenseerd.

WAT IS DAN SCHOON?

Door in iedere fase van de waardeketen op zoek te gaan naar best practices hebben we ons geconcentreerd op een combinatie van elementen die ervoor zouden zorgen dat de T-shirts van Icons of Nature ook daadwerkelijk de 'schoonste' ter wereld zouden zijn. Onderstaand de belangrijkste elementen:

 • We gebruikten 100% biologisch katoen in tegenstelling tot meer dan 98% van al het katoen dat met behulp van chemicaliën wordt gemaakt. Daarmee zouden we de atmosfeer en het grondwater schoon houden.
 • We gaven iedere schakel in de keten een faire vergoeding voor werkzaamheden. Van boer tot fabrieksmedewerker, van vrachtwagenchauffeur tot magazijnmedewerker.
 • We verfden T-shirts zonder waterverspilling en zonder dat (verf)chemicaliën in rivieren gedumpt werden, gebruik makend van een uniek proces waarbij bacteriën uit koeienstront worden gebruikt. Daarmee zouden we een enorme milieuvervuiling voorkomen.
 • We compenseerden de gehele uitstoot van CO2 gedurende de gehele levensduur van T-shirts, uniek in de modewereld.
 • Onze verpakking was veel slimmer en duurzamer en bespaarde daardoor CO2 en kosten.
 • We boden de wereld inzicht (transparantie) in de manier waarop T-shirts gemaakt werden, o.a. door camera’s in fabrieken en transparante controleprocessen. Daarmee zouden we kinderarbeid, arbeidersuitbuiting/slavernij en gevaarlijke situaties in fabrieken voorkomen.
 • We zouden onze T-shirts op traditionele wijze en met innovatieve concepten gaan verkopen, als ‘life time tees’ en ‘subscription tees’.
 • We hadden met de fabrieken waarin onze T-shirts werden gemaakt naast hoge kwaliteitsnormen ook speciale afspraken om medewerkers te ontwikkelen en mensen met autisme een kans te geven.
 • We zouden oude T-shirts op innovatieve manier inzamelen, gebruik makend van ZZP’ers die als distributie- en inzamelpunt zouden werken.
 • We zouden vezels van oude T-shirts hergebruiken om nieuwe T-shirts mee te maken waarmee we zo’n 35% waterverspilling zouden besparen.

EEN SCHONE DOOD GESTORVEN

Het onderzoek naar de waardeketen van het 'schoonste' T-shirt heeft anderhalf jaar geduurd. Tijdens deze fase (in 2014-2015) zijn vele onderzoeken geraadpleegd, zijn er talloze gesprekken gevoerd met instanties die zich richten op (schoon) textiel, werden fabrieken en productiefaciliteiten bezocht (o.a. in India en Bangladesh) en werden daarnaast nog vele gesprekken gevoerd met o.a. wetenschappers, distributeurs en recyclebedrijven.

In 2016 is een start gemaakt met het bedrijf gemaakt, o.a. met een crowdfunding campagne. Die kwam voort nadat bleek dat banken en private investeerders geen interesse in kleding/textiel hadden. Helaas bleek de behoefte aan funding om het gehele concept operationeel te krijgen vele malen groter te zijn dan gedekt werd met de opbrengsten uit de crowdfunding. Daarom is besloten om niet verder met te gaan met het vermarkten van de T-shirts.