In 2016 is een telling geweest van de bestaande tijgers, die aantoont dat er nog amper 4000 tijgers van deze illustere diersoort op deze aarde in het wild rondlopen.

Toen ik in 2012 mezelf aan het voorbereiden was op een vakantie om de tijger, mijn favoriete diersoort, in het wild te aanschouwen, las ik veel. En ik schrok. Ik las rapporten van WWF en van toonaangevende tijger-NGO's. Ofschoon de inhoud verschilde (met name over de aantallen was men het niet eens), was men wel unaniem over de resultaten en de vooruitzichten. Als er niets zou gebeuren, dan zouden alle tijgers uitsterven. 

In 2013 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en op mijn niveau actie ondernomen. Omdat veel mensen, zowel in Nederland maar ook in de rest van de wereld, niets weten van wat er met tijgers gebeurt (of is gebeurd), vond ik het tijd om een portie bewustzijn in de wereld te krijgen.

Project TigerTrail was een project dat een jaar heeft geduurd. Na 6 maanden voorbereiden, heb ik 24 Aziatische landen bezocht met als doel om mensen te wijzen op de situatie van tijgers en om NGO's te helpen om effectiever te worden met hun werkzaamheden om tijgers te redden.

TijgersTijdens mijn 185-dagen durende reis heb ik zo'n 60 NGO's bezocht, meer dan 300 mensen in tijger-/natuurconservatie gesproken en ben ik geïnterviewd door zo'n 100 journalisten, wat resulteerde in zo'n kleine 70 internationale publicaties, zowel in magazines, kranten, websites, radio en TV. Geschat wordt door alle inspanningen zo'n 250 miljoen mensen meer over tijgers te weten is gekomen.

Destijds heb ik een foundation opgericht: de TigerTrail Foundation. Daar is echter nooit iets mee gedaan. In 2016 is deze foundation omgezet naar een andere foundation, de Nature Benefits foundation, als onderdeel van mijn plannen rondom de merkrechten van dieren.

Achtergronden huidige situatie tijgers

Dat het slecht gaat met tijgers, is bekend.

TijgersDe achtergronden ervan zijn daarentegen zo complex, dat ik er een boek over heb geschreven: "Tiger Genocide". Het boek gaat in op de de vele problemen waar tijgers mee te maken hebben gehad en waar ze nog altijd mee te maken hebben. Omdat dit erg lijkt op een systematische uitroeiing van tijgers, is de parallel met genocide genomen, hetgeen in het boek nader aan de orde komt. Uitgevers hebben aangegeven dat het boek goed is geschreven maar dat er geen interesse is om het uit te geven: het is niet commercieel genoeg. Ofschoon ik de beweegredenen begrijp, toont deze houding exact aan waarom het slecht gaat met tijgers. Het egoïsme van de mens voert de boventoon.

 

Wilt u meer weten over tijgers of over hoe u een bijdrage kunt doen?

Neem u dan contact met me op. Ik help u graag.