MET UITSTERVEN BEDREIGD

In 2016 is een telling geweest van de bestaande tijgers, die aantoont dat er nog amper 4000 tijgers van deze illustere diersoort op deze aarde in het wild rondlopen. Toevallig is de tijger mijn favoriete dier.

Toen ik in 2012 mezelf aan het voorbereiden was op een vakantie om de tijger in het wild te aanschouwen, las ik veel. Over de landen en ook over tijgers. En ik schrok. Ik las rapporten van WWF en van toonaangevende tijger-NGO's. Ofschoon de inhoud verschilde (met name over de aantallen was men het niet eens), was men wel unaniem over de resultaten en de vooruitzichten. Als er niets zou gebeuren, dan zouden alle tijgers uitsterven. Binnen een aantal jaren.

In 2013 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en op mijn niveau actie ondernomen. Omdat veel mensen, zowel in Nederland maar ook in de rest van de wereld, niet of nauwelijks weten van wat er met tijgers gebeurt (of is gebeurd), vond ik het tijd om een portie bewustzijn hierover de wereld in te krijgen.

Project TigerTrail

Project TigerTrail was een project dat een jaar heeft geduurd. Na 6 maanden voorbereiden, heb ik uiteindelijk 24 Aziatische landen bezocht met als doel om mensen te wijzen op de situatie van tijgers en om NGO's te helpen om effectiever te worden met hun werkzaamheden om tijgers te redden.

TijgersTijdens mijn 185-dagen durende reis heb ik zo'n 60 NGO's bezocht, meer dan 300 mensen in tijger-/natuurconservatie gesproken en ben ik geïnterviewd door zo'n 100 journalisten, wat resulteerde in zo'n kleine 70 internationale publicaties, zowel in magazines, kranten, websites, radio en TV. Geschat wordt dat door alle inspanningen zo'n 250 miljoen mensen iets meer over tijgers te weten is gekomen.

Destijds heb ik een foundation opgericht: de TigerTrail Foundation. Daar is echter nooit iets mee gedaan. In 2016 is deze foundation omgezet naar een andere foundation, de Nature Benefits foundation, als onderdeel van mijn plannen rondom de merkrechten van dieren. Ook die foundation is inmiddels opgehouden te bestaan.

Achtergronden huidige situatie tijgers

Dat het slecht gaat met tijgers, is bekend.

De achtergronden ervan zijn daarentegen zo complex, dat ik er een boek over heb geschreven: Tijgergenocide. Het boek gaat in op de de vele problemen waar tijgers mee te maken hebben gehad en waar ze nog altijd mee te maken hebben. Omdat de situatie van tijgers erg lijkt op een systematische uitroeiing van tijgers,is de vergelijking met genocide getrokken.

Wil je meer weten over tijgers of over hoe je een bijdrage kunt doen? Neem dan een kijkje op de website Tijgergenocide.

Of neem contact met me op, ik help je graag.